Om DogPoint

Om oss

DogPoint ble etablert i 2009 hvor vi trente opp hunder innen spesialsøk. DogPoint var i 2010 det første og eneste selskapet som hadde veggedyrhunder. Vi har spesialisert oss på veggedyr og kadaver og skjeggkre, men vi har mange andre områder vi kan bruke hundene våre.

Vi dekker i hovedsak, Buskerud, Vestfold, Østfold Akershus, Oslo og deler av Telemark med faste priser. Utover disse områdene avtales det priser. Vi operere kun med faste avtalte priser.

DogPoint har også serviceavtaler med en rekke hoteller og overnattingssteder som vi besøker 2-3 ganger pr år hvor vi sjekker hele hotellet med hunder.

Vi har samarbeid med flere skadedyrfirmaer og forsikringsselskaper, men vi har også mange henvendelser og oppdrag for privatpersoner. Vi utfører alltid våre søk med en visuell inspeksjon før hunder brukes. Alle hos DogPoint har gjennomgått en omfattende opplæring og vært gjennom og bestått en godkjenning. Her benyttes kun eksterne dommere. Vi godkjenner ikke oss selv.

Vi bruker utelukkende positiv innlæring, og hundene våre har fått lik opptrening som nark, valutta og bombehunder, men vi holder hele tiden på med å videre utvikle oss og hundene for å kunne bli enda bedre. DogPoint leverer kun hundetjenester, og utfører ikke saneringer selv. Dette gjør at vi i alle jobber er helt nøytrale. DogPoint har blitt brukt som ekspertvitne i eierskiftesaker hvor de har lagt til grunn resultater etter våre hundesøk.

Etter mange års erfaring har vi utviklet vår egen årskurs/utdannelse med godkjenning for de som ønsker å jobbe med hund på hel/deltid.
DogPoint har et samarbeid med HiT, avd Bø. Der bruker vi hundene våre i mange forskjellige forskningsprosjekter.

Comments are closed.