Skjeggkre

Skjeggkre har vi sett i media er et økende problem. også i følge Folkehelse Instituttet er det økende forekomster av skjeggkre. Vi har trent våre hunder på å lokalisere skjeggkre og finne ut hvor høy infestasjonen av Skjeggkre er. Dette vil gjøre innsatsen for skadedyrbekjempere og privat personer med «gjør det selv pakker» letter å rette tiltakt mot de områdene hvor skjeggkre befinner seg.

Vi lesere også fra Oslo Advokatkontor at skjeggkre har forårsaket tvister i forbindelse med boligsalg/kjøp. Det kan da være greit å få en oversikt over hvor stort ev problemet er. Ta kontakt med oss så kan vi komme med hundene og sjekke.

Comments are closed.