Opplæring

Opplæring hos DogPoint:

DogPoint arrangerer spesialsøkskurs med forskjellige fordypninger. Alt fra innføring i spesialsøk til årsopplæring/utdannelse. Opplæringene våre passer for alle uansett nivå og erfaring.

DogPoint har med sin lange og brede erfaring med spesialsøk funnet metoder, øvelser og treninger som gjør at hundene lærer fort og ekvipasjene lykkes i øvelsene.

Spesialsøk er blitt en populær aktivitet. Det er en suveren måte å aktivisere hunden med. Hunden får brukt og trent hodet sitt på en naturlig måte. DogPoint bruker utelukkende instruktører med lang og bred erfaring innen spesialsøk. Alle instruktører har erfaring ente fra operative hundetjenester, eller har instruert i mange år med spesialsøk. For å sikre kvalitet på kursene gjennomgår alle instruktører en intern godkjenning hos oss.

Hos oss brukes utelukkende positiv innlæring. DogPoint har utarbeidet eget regelverk for instruktører og deltakere.

Comments are closed.