Utdannelse

DogPoint har utarbeidet en egen utdannelse med godkjenning for sivile operative hundetjenster. Utdannelsen vil foregå ved DogPoint sine loklaer i Kongsberg.

Vi har i dag 2 varianter på utdannlese.

 1. 12 mnd
 2. 6 mnd

Se lenger nede på siden vedr. Pris

Går du med et sterkt ønske om å kunne tjene litt ekstra penger, eller ønsker du å jobbe med hunder på heltid, kan vårt tilbud passe deg.

Vi utdanner ekvipasjer for lokalisering av veggedyr og kadaver. Flere områder kommer etterhvert. Våre kurs er rettet inn mot praktisk arbeid, og er helgebaserte samlinger. Det trengs ingen forkunnskaper for å melde seg på en slik utdannelse.

Etter endt utdannelse og bestått en godkjenning, kan man om man ønsker inngå et samarbeid med DogPoint. DogPoint har levert slike tjenester siden 2010, hvor vi hadde Norges to første veggedyrhunder. For de som signere på en samarbeidsavtale kan vi også bistå med innsalg av tjenester.

Informasjon om utdannelse hos DogPoint

DogPoint utdanner sivile operative ekvipasjer. Målet med utdannelsen er å gi ekvipasjene et grunnlag til å kunne selge hundetjeneste.

DogPoint har drevet med slike tjenester i 11 år, og hadde Norges første veggedyr hund. Kurset og utdannelsen er basert på de erfaringer DogPoint har gjort seg gjennom alle årene vi har levert denne tjenesten. Innholdet i utdannelsen er også diskutert sammen med andre enheter innen operative hundetjenester.

For å kunne bli vurdert som en mulig kandidat, må man sende inn en søknad hvor man skriver litt om seg selv, bakgrunn man har med hundetrening, og hvilke planer man har fremover med utdannelsen.

I utdannelsen inngår det både teori, lydighet og spesialsøk, med avsluttende godkjenning. En kandidat må bestå alle 4 testene. lydighet, blindtest og 2 OP romsøk.

Lydighets eksamen vil bestå av praktiske oppgaver for fører og hund.
Eksamen er delt inn i 3 hoveddeler, som består av 4 deltester. Disse bedømmes etter bestått/ikke bestått prinsippet:

 • Lydighet
 • Blindtest
 • Romsøk I
 • Romsøk II

DogPoint benytter seg utelukkende av eksterne sensorer under eksamen.

Utdannelsen er et basert på helgesamlinger. Det kreves mye egeninnsats fra deltakerne mellom samlingene.

 • Veggedyr
 • Kadaver
 • Generell søkshund uten spesifikt luktemnet.

Vi utvider emnene etter hvert som markedet utvikler seg og etterspørselen øker.

På samlingene vil du lære om emnet du har valgt, vi vil trene på lydighet/samarbeidet, luktinnlæring og søk. End el av utdannelsen vil også ta for seg «drive eget firma». Samlingene vil primært foregå på vårt hovedkontor på Kongsberg, men det må påberopes samlinger andre steder. Det vil også være eksterne forelesere/instruktører under kurset.

Det er utarbeidet egne fagplaner inne hvert område på kurset, og det vil bli gjennomført deltester underveis. Disse deltestene vil ikke ha noe innflytelse på eksamen. Under deltestene kan en rep fra DogPoint være tilstede. Deltestene vil gi oss, og deltakeren en bekreftelse på at ekvipasjen har oppfattet temaene og er på rett nivå mot endelig eksamen.

Lydighetsprogram:

Det vil være et krav til ekvipasjene å kunne gjennomføre et forenklet lydighetsprogram. Øvelsene vil være enkle, og vil basere seg på å se at hund og handler jobber sammen.

Programmet vil bestå av 6 momenter som blir satt sammen under eksaminering.

Momentene:

 1. Sitt
 2. Sitt/bli – ca 20 meter
 3. Dekk
 4. Dekk/bli – ca 20 meter
 5. Forflytning – ca 20 meter
 6. Innkalling – ca 30 meter

Man skal kunne sette igjen hunden mens fører undersøker et område. Hunden kan røre på seg, det lov med dobbeltkommando, og gå mot hunden for å sette den igjen.

Samme gjennomføringen med dekk kommando.

Forflytningen skal foregå over en strekning på minimum 20 meter. Hunden kan går foran, bak eller ved førers siden, men skal være fokusert på retningen fører har valgt. Slakk line.
Fører skal møte en person og hilse og ha en liten konversasjon. Hunden skal da holde seg i ro under denne delen. Øvelsen avsluttes med en innkalling på ca 30 meter. Hunden skal da komme rett til fører. Ikke noe krav til innsitt ol.

Kravene til bestått lydighet er beskrevet i eget vedlegg om krav til lydighet.

Det vil bli gjennomført treninger og deltester i lydighet utover kurset. Testen vil bli annonsert i god tid.

For at kandidaten kan få gå opp til endelig søkseksamen, må lydighetstesten/eksamen være bestått. Lydighetstesten skal være gjennomført i løpet av første halvdel av utdannelsen, men om kandidaten får ikke bestått, vil man kunne gjennomføre testen på et angitt senere tidspunkt. Tidspunktet vil bli satt av DogPoint. Den vil bli gjennomført med ekstern dommer. Lydighets test må være bestått før kandidaten kan gå opp til endelig godkjenning i søksoppgaver. Oppgavene bedømmes ut i fra bestått eller ikke bestått prinsippet.

Praktisk søkseksamen:

Denne eksamensdelen er ment som en kontroll av ekvipasjen rundt operativt søk. Testen starer med en blindtest som må være bestått før kandidaten kan gjennomføre de praktiske søkene.

Blindtesten gjennomføres ved at kandidaten testes 10 ganger på lukt ekvipasjen utdanner seg på. Hunden skal sammen med fører peke ut rett duft 10 ganger og minimum 7 må være riktig. Testen stoppes når kandidaten har klart sine 7 rette, eller at kandidaten ikke vil klare å oppnå 7 rette.

Blindtesten MÅ være bestått før kandidaten kan få gjennomføre endelig romsøk. Det vil være en karantene tid på min 3 uker fra en ikke bestått blindtest

Praktisk søk skal foregå i bygg. Innredede rom, lager og/eller garasje. Det vil også kunne forekomme søk i bil, bobil eller campingvogn. Kandidaten vil ha max 30 minutter til å gjennomføre søket på, og minimum 50% av utleggene må være funnet. Det vil ikke gis noe tilbakemelding av resultatene før siste romsøk er gjennomført.

Hva skjer etter bestått eksamen:

Etter bestått godkjenning/eksamen, har kandidaten gode forutsetninger til å selg hundetjenester. Kandidaten vil også ha grunnleggende kunnskaper for å holde kurs innen spesialsøk. (intro kurs, videregåendekurs)

Det er også mulig å inngå en samarbeidsavtale med DogPoint. Kandidatene står selv ansvarlig for å utvikle og skaffe seg oppdrag, men kan selvsagt bruke DogPoint som referanse og til bistand for å selge inn oppdrag mm.

Kandidatene står selv ansvarlig for oppdrag og etablering av firmaer, og Dogpoint har da ingen flere forpliktelser overfor ekvipasjene. DogPoint vil heller ikke ha noen forpliktelser for å skaffe ekvipasjene oppdrag.

Generell informasjon:

Lydighet og teorieksamen må være bestått før kandidaten kan starte på søkseksamen. Kandidaten har to forsøk på lydighetsprøven. Trenger kandidaten flere forsøk, tilfaller en ekstra avgift på kr 1250,- inkl mva pr forsøk utover de 2 første forsøkene. Hele lydighetsprogrammet må være bestått. Feiler kandidaten, skal hele programmet gjennomføres på nytt. Det vil bli satt en dato for når lydighetstesten skal gjennomføres i løpet av kurset.

Det er ikke satt noe max antall ganger en kandidat kan forsøke å bestå delene til godkjenning. Praktisk søksøvelse har kandidaten mulighet til å forsøke to ganger som er inkludert i kursavgiften. Om kandidaten trenger flere enn 2 forsøk på å klare OP søket, tilfaller en avgift på kr 3500,- inkl mva pr gang.

Det er satt opp 2 hovedperioder pr år til godkjenning. En periode på våren, og en på høsten. Skulle en kandidat ikke klare OP søkseksamen på forsøk nr 2, vil kandidaten måtte vente til neste hovedrunde med å få en endelig godkjenning. Teorieksamen og lydighetseksamen vil da ha en gyldighet på 9 måneder. Går kandidaten over denne tiden vil alle delene måtte gjennomføres før kandidaten kan gjennomføre OP søkseksamen. Det er satt en karantene tid på 3 uker før kandidaten kan gjennomføre ny test.

Alle som deltar på årskurs vil få utdelt et ID kort (Elevkort). Dette kortet er kun til utlån mens kandidaten er under utdannelse hos DogPoint. Kortet er personlig, og kandidaten må signere for kortet. Tapt kort blir belaste med kr 250,-

For at kandidaten skal få gjennomført en årsutdannelse hos DogPoint skal det signeres en taushetserklæring. Dette skal gjøres før utdannelsen påbegynnes. Ønsker en kandidat og ikke signere en slik avtale, kan ikke kandidaten delta på utdannelsen.

Betaling av kurset:

12 mnd kurs kr 40000,- inkl eksamen
6 mnd kurs kr 25000,- inkl eksamen

Ved påmelding og for å være sikret plass, må 50% av kursavgiften være innbetalt. Resterende beløp kan deles opp i flere omganger. Hele kursavgiften må være registrert hos oss før diplomer ol kan deles ut etter bestått eksamen. For å kunne dele opp kursavgiften må det signeres på et gjeldsbrev.

Etter bestått endelig godkjenning, kan kandidaten inngå en samarbeidsavtale med DogPoint.

Comments are closed.